Nahrát příběh

Nahrávejte prosím fotografie ve formátu JPG v maximálních rozměrech 6000x6000 pixelů a maximální velikosti 100 MB.

Účastník, který nahraje na webové stránky ve správě TIC jakýkoliv příspěvek, včetně článků, fotografií nebo videa (autorské dílo), uděluje tímto souhlas s užitím svého díla organizací TIC BRNO, příspěvková organizace, se sídlem Radnická 365/2, 602 00 Brno, IČ: 00101460 (dále jen „organizace TIC BRNO“), a to pro marketingové účely spojené s propagací Festivalu RE:PUBLIKA, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování. Kompletní znění souhlasu s použitím díla najdete zde.

Nahrajte soubory (fotografie nebo video) ve formátu .zip. Soubor musí obsahovat dílo dle zvolené výzvy a vyplněný souhlas s použitím díla v elektronické podobě. Maximální velikost souboru je 100 MB. Formulář souhlasu s použitím díla najdete zde.

Účastník, který nahraje na webové stránky ve správě TIC jakýkoliv příspěvek, včetně článků, fotografií nebo videa (autorské dílo), uděluje tímto souhlas s užitím svého díla organizací TIC BRNO, příspěvková organizace, se sídlem Radnická 365/2, 602 00 Brno, IČ: 00101460 (dále jen „organizace TIC BRNO“), a to pro marketingové účely spojené s propagací Festivalu RE:PUBLIKA, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování.