Zpět do Galerie
Předchozí fotografie Další fotografie
Starosta Bohumil Sucharda

Lidé:

Starosta Bohumil Sucharda

Rok:

1939

Poslala:

Jana Třetinová

Bohumil Sucharda před poštovním úřadem v Milovicích. Pan Sucharda byl milovickým starostou od roku 1931 do roku 1944, kdy byl zatčen gestapem a poté vězněn v Terezíně. Pan Sucharda se narodil 31. března 1882 v obci Železnice. Po studiu reálky v Jičíně pracuje jako poštmistr v Milovicích. V rámci protifašistického odboje pan Sucharda měl za úkol podávat zprávy o pohybech a stavu německého vojska v Milovicích. Gestapo jej odvleklo do Mladé Boleslavi k výslechům a následně jej předává do Malé pevnosti, věznice pro politické vězně. Bohužel pan Sucharda v Terezíně umírá 7. května 1945.