Zpět do Galerie
Předchozí fotografie Další fotografie
Abiturienti – Česká reálka v Hodoníně

Lidé:

Abiturienti – Česká reálka v Hodoníně

Rok:

1944

Poslala:

Andrea Baumannová

Třídní tablo abiturientů z roku 1944. Třídním profesorem studentů byl Bohuš Mach. Studenti si v průběhu septimy, tedy ve školním roce 1942/43, zapisovali své postřehy ze školního života. Jejich zápisky jsou uvozeny těmito verši: Kniha tato pro dny příští, až světem půjdem každý sám, až život nás navždy roztříští, vzpomínku milou bude nám. Na dny jasné v našem mládí, veselé i smutné občas, na vše, co jsme měli rádi, vše, co bylo krásné pro nás. Každý v jiném koutě světa, shlédnem pak na čas za námi, na společná naše léta pokreslená vzpomínkami. Zdroj: Almanach školy, 2014.